Privacy beleid

 

Algemeen:
Voor elk bezoek, transactie of overeenkomst op de site geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik:
Uw gegevens zullen wij strikt vertrouwelijk behandelen. Penninkhof Modebeheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het accepteren van uw bestelling en uitvoering van de gemaakte overeenkomsten met u.

Relatiebeheer:
Intern managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen.

Het bepalen van de (algemene) strategie:
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Penninkhof Modebeheer B.V., haar klanten en medewerkers.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Penninkhof Modebeheer B.V. Informatie kunt u  per e-mail ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan ons, door een e-mail te sturen.l

Penninkhof Modebeheer B.V.. gebruikt uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden voor adressenhandel.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Heeft u vragen?
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u een email sturen naar: klantenservice@penninkhofmode.nl